"Visit Cunda" "Visit Cunda" projesi; Ayvalık Turizm Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) tarafından yürütülen bir sosyal kalkınma projesidir.
Cunda Küçük Tur [ 6 ] Görsel bulunmaktadır.
1- Hamidiye Cami
Cunda’da XIX. yüzyılda Osmanlı Dönemi’nde yaşayan Müslüman nüfus için yapılmış tek camii olma özelliği taşıyan Hamidiye Camii, II. Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Kare planlı kübik gövdeli tek kubbeli bir yapıdır. Caminin minaresi, yapının kuzeybatı köşesinde, yapıdan bağımsız şekilde yükselir. Yapının orijinal minaresidir. Kübik kaideli silindirik gövdeli ve tek şerefeli bir biçime sahiptir. Eklektik bir mimari anlayışın hâkim olduğu Camii, yine de Ayvalık’ın diğer yapılarına benzer özellikleri taşırken kent dokusuyla da büyük bir uyum içindedir.
Detay
2- Despot Evi
Despot Evi sarımsak taşından 1862 yılında inşa edilmiştir. Despot, Yunanistan’ın devlet olduğu gün Rum halkının sevinçten verdiği bağışlardan çok para kazanmış ve o paraları doğum yeri olan Yunda’ya (Alibey Adası) getirmiştir. Despot, gelirken yanında getirmiş olduğu paralarla Cunda’da rahat bir yaşam sürmüştür. 1877 yılının ocak ayında eve baskın yapan hırsızlar Despot’u öldürmüşler ve evde buldukları altın gümüş kupalarla 15.000 Osmanlı lirasını da alarak kaçmışlardır. Despot’un ölümünden sonra Osmanlı Devleti Sine Kilisesinden Despot Evi’ni satın alarak Hükümet Binası olarak kullanmaya başlamıştır. Osmanlı Devletinin malı olan Despot Evi; 1921 Eylülünde “Öksüz Yurdu” olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kurtuluş savaşının kazanılması ile Rumlar bölgeden ayrılınca, mübadeleyle gelen Türkler aynı binayı hem ilkokul hem de “Öksüz Yurdu” olarak kullanmışlardır. 1980 yılında “Öksüz Yurdu” yeni binasına taşınınca Despot Evi kullanılmamaya başlanmış ve 2015 yılında Polat Şirketler Grubu (Konya) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 49 yıllığına satın alınmış ve plan-proje ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.
Detay
3- Cunda Yöresel Ürünler Semt Pazarı
Cumartesi günleri kurulan semt pazarı oldukça küçük bir alanda olmasına rağmen, peynir, yöreye has ot, sebze ve zeytin tezgahları ile hizmet vermektedir. Bölgede üretilen sebze meyvelerden oluşan yöresel pazar otantik özelliği ile dikkat çekmektedir.
Detay
4- Taksiyarhis Kilisesi (Rahmi M. Koç Müzesi)
Kilise, Alibey (Cunda) Adası Rum Ortodoks (Moschonese) cemaati tarafından, 1873 yılında, eski temelleri üzerine Anakent (Metropol) Kilisesi olarak inşa edilmiştir. Bu yıllarda, Ada'nın çoğunluğu Rum olan nüfusu 8.000-10.000 civarındaydı. Kilise, 'Taksiyarhis'e, yani Koruyucu Baş Melekler Cebrail ve Mikhail'e atfedilmiştir. Halen Ada'nın en önemli anıt yapısını teşkil etmektedir. 1927-1928 yıllarında, kilise binası, minaresiz bir camiye çevrilmiştir. Bu sırada ikonostas sökülmüş ve tasvirlerin üstü boyanmıştır. 1944 depreminde hasar gören bina terk edilmiştir. Zaman aşımına ve insan tahribatına uğrayan anıtsal bina, bakımsız kalmış ve yıpranmıştır. 02.05.2011 tarihli Vakıflar Meclisi kararı ile Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından restorasyonu yapılmış ve ziyarete açılmıştır.
Detay
5- Taş Kahve
Taş Kahvenin tarihi hikayesi Osmanlı İmparatorluğunun uzak adasında, yani Girit’te, Adile’den doğma Nuri oğlu mübadil Giritli Hüseyin Bey ile başlamaktadır. 1912-1922 yılları Balkanlarda, Ege Adalarında ve Anadolu’da büyük acıların yaşandığı yıllardır. Yunanistan’da yerleşik Müslümanlarla Türkiye’de yerleşik Ortodoks Rumların zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi; 1922 yılında Lozan Barış Konferansı’nın ardından uygulamaya konulmuş ve iki milyon civarında insan yurtlarından kopartılarak, yeni yerleşim bölgelerinde yaşamaya mecbur edilmiştir. Hüseyin bey’de bu mübadelede Girit’ten ayrılarak Cunda’ya yerleşmiştir. 1927 yılında Giritli Hüseyin Bey şimdiki “Taş Kahve”yi satın almıştır. Günümüzde “Taş Kahve”; oğul Ali Barış ve ailesi ile birlikte “Dededen-toruna” uzanan bir tarihi miras anlayışıyla işletilmektedir. Taş Kahve, inşasında kullanılan doğal sarımsak taşı, taş işçiliği, yüksek tavanı ve kolonsuz inşası ile dönemin en güzel mimari örneklerinden biridir.
Detay
6- Cunda Hediyelik Eşya Reyonları
Küçük atölyelerde usta ellerden çıkan birbirinden farklı yöreye özgü (özellikle seramik ve deniz ürünlerinden oluşan midye kabukları vb ürünler) birçok obje Cunda merkezdeki eski, dar ve nostaljik sokak aralarındaki tezgahlarda yeni sahiplerini beklemektedir.
Detay